Tarih         :  12.01.2017                                                                                                               
Karar No  :  2016/96
 
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
 
İlimiz  Mahalli  Çevre  Kurulu,  Başkanlığımda  12/01/2017  tarihinde  saat 10.00’da  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki belirtilen kararı almıştır.
 
 
 
KARAR
MADDE 1: 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 23. Maddesi gereği Tıbbi Atıkların toplanması, Taşınması ve Bertarafına yönelik olarak 2017 yılı için Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere;
  • İlimizde bulunan ve tıbbi atık üreten tüm sağlık kurum ve kuruluşları, muayenehaneler, eczaneler, güzellik merkezlerinde oluşan tıbbi atıklar için bertaraf bedelinin KDV hariç 2,49 TL/kg olmasına,
 
MADDE 2: 04.06.2010 tarih ve 27601 Resmi Gazete’de yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde;
Canlı müzik: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türünü,
Açık eğlence yeri: Oluşan sesin, bütün cephelerden atmosfere direk geçişine izin verecek şekilde olan eğlence mekânlarını,
Kapalı eğlence yeri: Bütün cepheleri ve üstü yapı elemanları (beton, tuğla, cam ve benzeri) ile kapalı olan ve içeride oluşan sesin; kapı, pencere ve benzeri açıklıklardan atmosfere direkt geçişine imkân vermeyecek şekilde önlem alınmış eğlence mekânlarını,
Yarı açık eğlence yeri: En az bir cephesi veya üstü açık olan veya kullanılan yapı elemanı portatif veya açılıp kapanabilir özellikte olan, içeride oluşan sesin atmosfere direkt geçişine imkân verecek şekilde açıklık (kapı, pencere, havalandırma ve benzeri) bulunan eğlence mekânlarını,
Çok hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımları,
Hassas kullanımlar: Yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları ile dini tesisleri,
Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,
Hassas olmayan kullanımlar: Otoparklar, garajlar, eğlence yerleri, sanayi tesisleri gibi kendisi gürültü kaynağı olabilen alan ve kullanımlar,  olarak tanımlanmış olup;
MADDE 2:  
İlimizde;
  • Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde yapılan canlı müzik yayınının saat cuma ve cumartesi günleri saat 24.00’den,  diğer günler saat 23.00’den itibaren durdurulmasına, diğer saatlerde ise yönetmeliğin 24. maddesinin (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyet göstermelerine, belirlenen canlı müzik çalışma saatlerinin takibinin kolluk kuvvetlerince (Polis Vazife ve Salahiyet Bölgesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma vazife ve Salahiyet  Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı Zabıta Birimlerince ) yapılmasına,
 
  • Fiziki olarak tamamen kapalı bir mekanda faaliyet gösteren eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesinin, yönetmeliğin  24. maddesinin (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyet göstermelerine, ayrıca  dış giriş kapılarının üzerine "Dikkat: İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır." şeklinde ışıklı ikaz levhalarının asılmasına
 
 
  • Az hassas ve hassas olmayan kullanımların bulunduğu alanlarda açık ve yarı açık olarak faaliyet gösteren eğlence yerlerinden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, yönetmeliğin  24. maddesinin (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyet göstermelerine,
 
 
MADDE 3: 04.06.2010 tarih ve 27601 Resmi Gazete’de yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde;
 “ğ) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Dini ve milli bayramlar ile yerel milli günler ve il genelinde yapılan festival gibi büyük kutlamalar dışında; eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde yapılması yasaktır. Bu faaliyetler az hassas kullanımların bulunduğu yerlerde ancak 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 117 nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabilir.” hükmü gereğince İlimiz genelinde havai fişek kullanımının yasaklanmasına,
 
Bu Kararda görüşülen konularla ilgili olarak daha önce alınan kararların, bu karar tarihi itibariyle geçersiz sayılmasına,
 
Oybirliği ile karar verilmiştir.
 
  BAŞKAN
 
Hayri SANDIKÇI
      Vali a.
Vali Yardımcısı
                                                                                                    
 
 
 
ÜYE
....................................
……………………….
Burdur Belediyesi
 
 
ÜYE
....................................
....................................
İl Defterdarlığı
 
 
ÜYE
....................................
....................................
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
 
 
 
ÜYE
....................................
....................................
İl  Emniyet Müdürlüğü
 
 
ÜYE
....................................
....................................
İl Jandarma Komutanlığı
 
 
ÜYE
....................................
....................................
Orman ve Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü
 
 
 
ÜYE
....................................
....................................
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
 
ÜYE
....................................
....................................
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
 
ÜYE
....................................
....................................
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 
ÜYE
....................................
....................................
İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
 
ÜYE
....................................
……………………
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 
                ÜYE
....................................
……………………
Karayolları 134. Şube Şefliği
 
 
 
 
 
ÜYE
....................................
....................................
Afet Acil Durum İl Müdürlüğü
 
 
 
 
 
ÜYE
....................................
....................................
Akdeniz EDAŞ İl Müdürlüğü
 
 
 
 
 
ÜYE
……………………….
……………………….
İl Müftülüğü
 
 
 
 
 
ÜYE
……………………….
……………………….
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı