ANA SAYFA BURDUR MÜZESİ SAGALASSOS KİBYRA İNSUYU MAĞARASI BURDUR GÖLÜ SALDA GÖLÜ TARİHİ KONAKLAR
    
DUYURULAR
2015 GYUD Kesin Olmayan Sözlü Sınav Başarı Listeleri
İş Gücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı
İHALE İLANI
Burdur Valiliği 2015 GYUD Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine
Geçmiş Duyurular
JANDARMA-JANDARMA BİRLİKLERİ

Burdur İl Jandarma Komutanlığına  bağlı Jandarma Trafik Timleri; sorumluluk bölgemizde meydana gelen trafik  kazalarını asgarî seviyeye indirmek için gerekli çalışmaları yaparak trafik  konusunda sürücülere, yayalara ve okullarda öğrencilere seminer ve konferanslar  vermektedir.

TRAFİK HİZMETLERİNDE JANDARMA TEŞKİLÂTININ GÖREV VE YETKİLERİ

   
 • Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları  üzerinde araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri  ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin  kural dışı hareketlerini denetlemek, duran veya akan trafiğin düzenlenmesini ve  yürütülmesini sağlamak,
 •  
 • Meydana gelen trafik kazalarına el  koymak, kazanın oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre inceleyerek, iz ve  delillerini tespit etmek, adli işlemlere ve istatistikî bilgilere esas olmak  üzere kaza tespit tutanağı tespit etmek veya ettirilmesini sağlamak,
 •  
 • Trafik kazaları sonucu, yolun  trafiğe kapanmış olması halinde, kazaya ait iz ve delilleri kaybolmayacak  şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almak ve  yolun trafiğe açılmasını sağlamak,
 •  
 • Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan  trafik kazalarında kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılmasını, en yakın  sağlık kuruluşuna götürülmesini, götürülmesi sağlık yönünden sakıncası bulunan  yaralılar için de, sağlık personelinin olay mahalline getirilmesini sağlamak,
 •  
 • Şehirlerarası akaryakıt  istasyonlarında bulundurulması mecburî görülen ilk yardım malzemeleri ile  karayolları üzerinde açılacak tesisler ile ilgili yönetmelik hükümleri  uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburî bulunan malzemeleri kontrol  etmek, noksan veya uygun durumda bulundurulmayanlar hakkında, gerekli yasal  işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 •  
 • Karayolları Trafik Kanunu’nun suç  saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında, suç veya ceza tutanağı  düzenlemek,
 •  
 • Karayolları Trafik Kanunu’nun 116’ ncı  maddesi uyarınca, sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre  tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza tayini gerektiriyorsa,  tutanağın mahkemeye, trafik zabıtasının yetki sınırları içerisinde kalan  suçlarda ise adres tespiti için sürücü veya sahibine tebligat yapılmak üzere  aracın tescilinin yapıldığı il trafik kuruluşuna göndermek,
 •  
 • Sorumluluk sahaları üzerinde  karayollarında yapılacak millî ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili  olarak bu yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik  tedbirlerini almak ve koşulların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
 •  
 • Karayolları Genel Müdürlüğünün yol  ağı dışındaki yollarda trafik düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı  ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin görülen  eksikliklerini ilgili kuruluşa bildirmek,
 •  
 • Ayrıca, karayolu trafik kanununa  göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle Jandarmaya verilen görevleri yapmaktır.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı  Jandarma Trafik Timlerince 2011 yılında müdahale edilen trafik kazaları  çizelgede görülmekte olup kazaların önlenmesi için gerekli tüm tedbirler  alınmakta ve alınmaya devam edilmektedir.

BURDUR İL JANDARMA  KOMUTANLIĞI 2011 YILI   TRAFİK OLAYLARI ÇİZELGESİ

                                                               
 Ölümlü
    Kaza
Yaralanmalı
    Kaza
Maddi Hasarlı
    Kaza
Ölü
    Sayısı
Yaralı
    Sayısı
Maddi Hasar
    Miktarı
20119202114114631.592.645

OLAY YERİ İNCELEME TİMİ

Kolluğun (Jandarma’nın) suçu haber aldığı andan itibaren  başlayan, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelerle belirlenen  görevlerinin tamamına yönelik ve  mantıki bir sıra izleyen işlemler  bütünüdür.

Olay Yeri İnceleme Timinin Görevi:

Olay yerini sistematik olarak  inceleyerek bilimsel delillerle olayı aydınlatmaktır.

Olayın gerçek faillerini tespit  etmek, adil bir şekilde yargılanma sonucunda suçtan zarar görenlerin  mağduriyetlerinin giderilmesine yardımcı olmaktır.   

Amacı:  Delilden sanığa ulaşmaktır.

Burdur Burdur İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde (3) adet Olay Yeri İnceleme  Timi bulunmaktadır.

Olay Yeri İnceleme Tim  lerinin olaylara zamanında ve etkin olarak müdahale etmesini sağlayan  tam donanımlı görev araçları mevcuttur.

Timlerde  görevli tüm personel görevi ile ilgili kursların tamamına katılmış ve konusunda  verilecek her türlü görevi yapabilecek imkân ve kabiliyete sahiptir.