BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU
 
        4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda “işgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak” ile “işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü analizlerini yapmak, yaptırmak” İŞKUR’un görevleri arasında sayılmıştır.
        
        İşgücü piyasası talep araştırmalar kapsamında hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren veriler derlenmektedir. Bunun yanında, İŞKUR tarafından idari kayıtlara dayalı olarak da hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren istatistikler üretilmektedir. Açık iş istatistikleri, kayıtlı işsiz istatistikleri ve işsizlik sigortası başvuruları, İŞKUR’un idari kayıtlarından üretilen ve işgücü piyasasını doğrudan ilgilendiren istatistiklerdir. Bununla birlikte, açık iş istatistiklerinin, işgücü piyasasının talep tarafına yönelik temel ve öncü bir gösterge olması bakımından ayrı bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir.
        
        2012-2016 Yıllarını kapsayan ikinci program dönemi ile birlikte, açık işler konusundaki istatistiklerin kapsamının program döneminde Avrupa Birliği mevzuatı da dikkate alınarak genişletilmesi ve açık iş istatistiklerinin yılda 4 kez anket yoluyla derlenmesi görevi İŞKUR’a verilmiştir. (Kalkınma Bakanlığının 30.11.2016 tarihli ve 12 sayılı yazısı üzerine Türkiye İstatistik Kanunu’nun 3. Maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 12.12.2016 tarihinde kararlaştırılmış olan 21.12.2016 Tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017-2021 Resmi İstatistik Programında da yer almaktadır.)
        
        Açık İş İstatistikleri Araştırmasının 2017 yılı I. Dönem saha çalışması 13-28 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Aşağıda ise 2017 yılında gerçekleştirilecek olan saha çalışmalarının tarihleri yer almaktadır.
        
        Açık iş istatistikleri Araştırması (2017 yılı)
        2017  Yılı Birinci Çeyreği:
        Saha Çalışması Dönemi: 13-28 Şubat 2017
        2017  Yılı İkinci Çeyreği:
        Saha Çalışması Dönemi: 15-31 Mayıs 2017
        2017 Yılı Üçüncü Çeyreği:
        Saha Çalışması Dönemi: 14-31 Ağustos 2017
        2016 Yılı Dördüncü Çeyreği:
        Saha Çalışması Dönemi: 13-30 Kasım 2017